Przygotowanie

Przygotuj odczynnik chemiczny według instrukcji. Standardowy koreks posiada informację o wymaganej objętości odczynnika w zależności od typu i ilości wywoływanych filmów. Informacja ta znajduje się na obudowie lub w instrukcji obsługi koreksu.

Z wyjątkiem środka zwilżającego, powinieneś jako pierwsze przygotować wszystkie odczynniki zanim zaczniesz proces wywoływania. Oznacza to, że będziesz potrzebował trzech odpowiednich pojemników do przechowywania otrzymanej chemii: dla wywoływacza, utrwalacza i przerywacza.

Temperatura wywoływacza jest kluczowa, jeśli pomieszczenie jest znacznie cieplejsze lub chłodniejsze niż wybrana temperatura, to powinieneś wybrać temperaturę roztworu, którą będziesz mógł utrzymać podczas całego procesu! Inne roztwory powinny zawierać się w granicach temperatury wywoływacza podane w szczegółowej specyfikacji w zakresie +/-5 °C.

Potrzebny jest 1-litrowy cylinder pomiarowy (menzurka) i odpowiednie mieszadło. Tworząc roztwór chemiczny, wymieszaj całą zawartość saszetki z wymaganą objętością wody, tak aby otrzymać 600ml gotowego odczynnika chemicznego (patrz Tabela 1. Proces technologiczny).

Aby zminimalizować problemy z zanieczyszczeniem krzyżowym, przygotuj odczynniki chemiczne w kolejności: Wywoływacz > Przerywacz > Utrwalacz.

Umyj cylindry pomiarowe (menzurki) oraz mieszadła pomiędzy każdą chemią i po użyciu.

Po stworzeniu wszystkich trzech odczynników chemicznych, załaduj do zbiornika technologicznego / koreksu (koreks) film zgodnie z danymi producenta. Pamiętaj aby filmy były zakładane na suche szpule.

Sprawdź zalecaną przez producenta objętość koreksu, odmierz i wykorzystaj wymaganą ilość z uzyskanych 600 ml.

Kolejność używania odczynników chemicznych w procesie wywoływania będzie następujący:

Wywoływacz > Przerywacz > Utrwalacz > Płukanie x3> Zwilżanie > Suszenie 

Przerywanie wywoływania negatywu

  1. Wywoływacz ILFORD ILFOSOL 3 zaczynamy wylewać ok. 10 sekund przed upływem właściwego czasu zakończenia wywoływania.
  2. Następnie natychmiast napełnij zbiornik kolejnym odczynnikiem chemicznym – przerywaczem ILFORD ILFOSTOP.
  3. Zamknij pokrywę koreksu.
  4. Odwróć zbiornik 4 razy.
  5. Wylej chemię.
  6. Przygotuj gotowy roztwór utrwalacza ILFORD RAPID FIXER  

Przechowywanie i trwałość

Nowe saszetki mogą być przechowywane przez okres do 2 lat, po otwarciu powinny być użyte natychmiast po otwarciu. Przypadkowo otworzoną i ponownie zamkniętą saszetkę należy zużyć w ciągu 6 miesięcy. 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zaleca się stosowanie rękawic, okularów ochronnych i fartuchów podczas przenoszenia i mieszania wszystkich odczynników. Zawsze zapoznaj się ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacje takie są umieszczone na opakowaniu produktu oraz w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych. Informacje zawarte tam dotyczą bezpieczeństwa materiałów fotochemicznych, danych dotyczących bezpiecznego postępowania, usuwania i transportu chemikaliów ILFORD PHOTO. 
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dostępne są bezpośrednio ze strony internetowej pod adresem: www.ilfordphoto.pl